SPACenníkyBazény a saunový svet

Cenník pre bazény a saunový svet

Cenník termálnych bazénov platný od 08.01.2024Verejnosť
dospelí
Verejnosť
deti od 0 - 12 rokov
Termálne bazény 2 hodiny * pondelok až štvrtok 22 €14 €
Termálne bazény 2 hodiny SPA club * pondelok až štvrtok 16 €
Termálne bazény 2 hodiny 28 €16 €
Termálne bazény celodenný vstup pondelok až nedeľa50 €30 €
Strata čipu 70 €70 €


Cenník saunového sveta od 8.1. 2024Verejnosť
dospelí
Verejnosť
deti od 0 - 12 rokov
Saunový svet 3 hodiny SPA club * ** pondelok až štvrtok 35 €
Saunový svet 2 hodiny ** pondelok až nedeľa40 €40 €
Saunový svet 3 hodiny ** pondelok až nedeľa50 €50 €
Saunový svet celodenný vstup ** pondelok až nedeľa80 €80 €
Strata čipu70 €70 €

*  Zvýhodnené ceny neplatia počas štátnych sviatkov, letných prázdnin, v období veľkonočných sviatkov od 29.3.2024 do 1.4.2024 a vianočných sviatkov od 24.12.2023 do 6.1.2025.
** V cene Saunového sveta sú zahrnuté vstupy do Termálnych bazénov a Natural spa.
*** V cene Termálných bazénov neposkytujeme kúpeľné prádlo / osuška, plachta, župan /   
Doplatky za prekročenie zakúpeného času
Termálne bazény DOPLATOK VEREJNOSŤ 2 € za každú ďalšiu začatú 1/2 hodinu, po prekročení zakúpeného časového vstupu.
Termálne bazény DOPLATOK UBYTOVANÍ PACIENTI skupina A a B:  1 € za každú ďalšiu začatú 1/2 hodinu, po prekročení predpísaného vstupu.
Saunový svet DOPLATOK 0,30 €/minúta, t. j. každá začatá minúta za službu Saunový svet bude účtovaná na výstupe - vzťahuje sa aj na odchádzajúcich hostí využívajúcich Termálne bazény a Saunový svet po 14.00 hod. v deň ukončenia pobytu. Doplatok za prekročenie času je 0,30€ za minútu, ak využívate ktorúkoľvek zónu.

Otváracie hodiny - termálne bazény, saunový svet a prírodné kúpele

PONDELOK - NEDEĽA09:00 - 22:00 hod

Zmena cien vyhradená. 

Návštevný poriadok pre 
a Saunový svet KD Aphrodite

                 
Návštevný poriadok je zameraný na udržanie bezpečnosti, hygieny a čistoty v komplexe Termálnych bazénov,
Saunového sveta a Natural Spa. Návštevníci sú povinní dodržiavať tieto pokyny, aby bol zabezpečený komfort a
vysoký štandard nami poskytovaných služieb pre všetkých klientov a nebola narušovaná práca našich zamest-
nancov.
Prevádzkové pokyny
1. Návštevníci sú povinní pred vstupom do bazénov umyť sa mydlom v sprchách.
2. Vstup do priestorov Termálnych bazénov, Saunového sveta a Natural Spa pre deti do 15 rokov je povolený
výlučne v doprovode dospelej osoby.
3. Vstup do priestorov bazénov a sáun pre organizované skupiny detí do 15 rokov je možný v maximálnom
počte 10 členov v jednom časovom úseku a na túto skupinu je objednávateľ povinný zabezpečiť dozor
min. v počte 2 dospelé zodpovedné osoby.
4. Pobyt v liečebnom vnútornom, kľudovom vonkajšom, horúcom tureckom bazéne a Natural
horúcom bazéne sa neodporúča osobám so srdcovo-cievnym ochorením.
5. Pobyt v liečebnom vnútornom bazéne je povolený výlučne pre osoby staršie ako 12 rokov.
6. Deti do 3 rokov veku majú povolený vstup do bazénov výlučne v plaveckých plienkach.
7. Pri relaxácii na lôžku s matracom je potrebné používať plachtu, alebo osušku prestretú pod celým telom.
8. Pri prekročení zakúpeného času pobytu vo Vodnom alebo Saunovom svete, je návštevník povinný zaplatiť
doplatky podľa aktuálneho cenníka služieb.
9. Pri strate čipových hodiniek sa účtuje poplatok vo výške 70 €.
10. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou nedbanlivosťou alebo neopatrnosťou,
alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
11. Návštevníci sú povinní pri prechode medzi vonkajšími bazénmi používať vhodnú obuv
a pohybovať sa výlučne po vyhrievaných chodníkoch zo zámkovej dlažby.
12. Neobsadzujte zbytočne lehátka, pokiaľ na nich nebudete oddychovať. Kúpeľné prádlo si odkladajte na
miesta, ktoré sú na to určené a osobné veci si ukladajte do skrinky.
13. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratené a odcudzené veci, ktoré neboli uložené
v miestach na to určených - trezorová skrinka na vstupe do šatne.
14. Z priestoru areálu môže byť vylúčený návštevník, ktorý napriek napomenutiu poruší ustanovenia tohto
návštevného poriadku alebo opakovane neposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov areálu
a to bez nároku na vrátenie vstupného poplatku.
15. Používanie vodných pomôcok, ako sú kolesá a rukávniky je povolené vo vonkajšom Rodinnom bazéne
pod bralom. Používanie lôpt je absolútne zakázané vo všetkých bazénoch a priestoroch areálu.
16. Do Termálnych bazénov a Saunového sveta je zákaz vstupu osobám pod vplyvom alkoholu alebo drog,
ako aj osobám s infekčným ochorením.
17. Vstup do všetkých sáun v NATURAL SPA je výlučne bez plaviek, pričom v saune je potrebné prestrieť
osušku pod celé telo.
18. Osušku/plachtu  je možné zapožičať za poplatok podľa aktuálneho cenníka.

V komplexe je zakázané
1. Fajčenie v celom objekte, okrem miesta na to vyhradenom.
2. Nosenie sklenených predmetov a fliaš v priestoroch komplexu.
3. Kričať, pískať, robiť zbytočný hluk.
4. Skákať do bazénov a behať v priestoroch komplexu.
5. Kúpanie detí do 12 rokov vo vnútornom liečebnom bazéne a vo vonkajšom Tureckom kúpeli.
6. Znečisťovať priestory areálu.
7. Kúpať sa v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného prádla.
8. Konzumovať jedlá a nápoje v priestoroch bazénov a sáun, okrem miest na to určených.
9. Svojvoľne premiestňovať lehátka, stoly, stoličky a zariadenia.
Schválené dňa: 1. 9. 2022 Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s
Close online booking

Rezervácia

Termín pobytu:
-
Počet izieb:
plusminus
IzbaDospelýDieťa 12+ r.Dieťa 3-11,99 r.
1
plusminus
plusminus
plusminus