SPAGastronómiaKorunovačné klenoty

Korunovačné klenoty Karola IV. a príbeh Jozefa Gabčíka

České korunovačné klenoty Karola IV. v Rajeckých Tepliciach a príbeh Jozefa Gabčíka, rodáka z Rajeckých Teplíc


České korunovačné klenoty Karola IV. v Rajeckých Tepliciach

V trezore hotela Veľká Fatra / dnes Cabaret Aphrodite / sa na jeseň v roku 1938 tajne ukrývali pred agentmi Nemeckej ríše korunovačné klenoty českých kráľov. Pre hroziace bombardovanie Prahy počas sporu o Sudety, prikázal prezident Beneš klenoty odviezť na tajné miesto. Svätováclavskú korunu, žezlo, jablko, kríž, rúcho, meč a ďalšie zlaté cennosti odviezli z Prahy dňa 19. septembra 1938 na dvoch veľkých autách. Nasledujúci deň už boli klenoty v Žiline, kde ich prevzal František Koupil, prednosta filiálky Národnej banky československej v Žiline. Odtiaľ ich presunuli a vzácne klenoty boli ukryté v trezore vtedajšieho hotela Veľká Fatra v Rajeckých Tepliciach. V spomínanom hoteli Veľká Fatra bola zvláštna miestnosť (teraz bar Cabaret Aphrodite).
O tejto prísne utajenej akcii vedeli iba v prezidentskej kancelárii a v najvyššom vedení banky. Väčšina Slovákov a Čechov dodnes ani netuší, že český národný poklad niekedy opustil Pražský hrad. A nehovoriac o tom, že sa ocitol na určitý čas práve v kúpeľoch v Rajeckých Tepliciach a práve v trezore hotela Aphrodite Palace.

Kráľovské insígnie kráľovstva českého


Koruna - česká Svätováclavská koruna

Vznikla z iniciatívy Karola IV. pred rokom 1346.
Obsahuje 19 zafírov, 45 spinelov, 25 smaragdov a 20 perál. Kríženie nad temenom hlavy - tzv.  "kamara" je vyrobené z opasku Bianky z Valios - prvej manželky Karola IV. Sýto zelené smaragdy pochádzajú zo starých baní v juhovýchodnom Egypte. Na vrchole koruny je krížik s vloženou zafírovou rytinou s ukrižovaným Kristom. Nápis na krížiku znie: HIC EST SPINA DE CORONA DOMINI - tu je tŕň z koruny Pána.

Jablko

Originál je vyrobený z 18 karátového zlata, vysoký je 22 cm a váži 780 g. Zdobené je tepanými reliéfmi. Na vrchnej pologuli sú to výjavy zo života kráľa Dávida - pomazanie Dávida na kráľa, či zápas Dávida s Goliášom. Na spodnej pologuli sú scény z knihy Genesis - Adam kľačiaci pred Stvoriteľom, Vovedenie Adama do raja a Stvoriteľ varujúci prvých ľudí pred plodmi stromu poznania dobra a zla. Z gule vyrastá kríž zdobený emailom a drahými kameňmi.  Na celom jablku je 8 zafírov, 6 spinelov a 31 perál. Na zadnej časti kríža je nápis: DEUS CELUS REGNAT ET REGES TERRE - Boh vládne nebesiam a králi zemi. V kruhu pod krížom je nápis: DOMINE IN VIRTUTE TUA LETABITUR REX ET SUPER SALUTARE TUAM EXULTABIT - Pane, z Tvojej moci sa raduje kráľ a ctí si Tvoju pomoc.

Žezlo

Originál je vyrobený z 18 karátového zlata, je 67 cm dlhé a 1013 g ťažké. Zdobené je tepaním a emailom. Originál zdobia 4 zafíry, 5 spinelov, a 62 perál. Žezlo aj jablko vznikli v druhej štvrtine 16. storočia.


Legenda o kliatbe

V roku 1938 v Žiline je podpísaná dohoda, ktorá neskôr zapríčiní rozpad Československa na Protektorát Čechy a Morava a Slovenský štát. Česká vláda okamžite reaguje stiahnutím korunovačných klenotov naspäť na Pražský hrad do kancelárie prezidenta. Píše sa rok 1941, sme na Pražskom hrade a prezident Emil Hácha odovzdal do rúk 3. najmocnejšieho muža Nemecka – Reinharda Heydricha české korunovačné klenoty. 
Heydrich opantaný mocou sa neudrží, v nestráženej chvíli neodolá pokušeniu a nasadí si korunu. Legenda hovorí, že tento okamih Heydrichovej spupnosti sa mu stal osudným. Naplnili sa slová kliatby. Ten, kto si neoprávnene nasadí korunu, do roka umrie neprirodzenou smrťou.

Príbeh Jozefa Gabčíka, rodáka z Rajeckých Teplíc

Narodil sa 8. apríla 1912 v Poluvsí (dnes mestská časť Rajeckých Teplíc). Na základnú vojenskú službu nastúpil 1. októbra 1932. V roku 1939 v Krakove vstúpil do česko-slovenského vojska, kde sa zoznámil s Janom Kubišom. V roku 1940 bol evakuovaný do Spojeného kráľovstva a zaradený do výcviku pre plnenie úloh zvláštneho určenia. Po špeciálnom výsadkárskom a spravodajskom výcviku bol v noci z 28. na 29. decembra 1941 vysadený 10 km od Prahy na území protektorátu Čechy a Morava. Jeho úlohou bolo vykonať operáciu Anthropoid – atentát na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.
Dňa 27. mája 1942 o 10:30 sa Heydrich viezol zo svojho sídla na zámku v Panenských Břežanoch na Hradčany. Gabčík a Kubiš čakali na Kirchmayerovej ulici pri zastávke električiek. Nastala chvíľa a... Gabčík s Kubišom si odkladajú bicykle, pripravujú sa do pozícií. Po Kirchmayerovej ulici prichádza auto s Heydrichom – kabriolet bez pancierovania. Gabčík vstupuje do cesty, samopal nevystrelil, zasekol sa (kvôli spriečenému strelivu). Šofér a Heydrich kričia po Gabčíkovi. Kubiš vyberá bombu a hádže smerom k vozidlu. Výbušnina exploduje, Kubiš, zakrývajúc si poranenú tvár, uteká z miesta smerom k bicyklu, berie ho a uniká. Heydrichov šofér prenasleduje Gabčíka. Na mieste zostáva vo vozidle zvíjajúci sa Heydrich, ktorý o niekoľko dní zomiera na následky zranení neprirodzenou smrťou. Kliatba predsa vykonala svoju úlohu.
Dňa 18. júna 1942 nacisti obsadili kostol sv. Karla Boromejského na Resslovej ulici v Prahe. Skoro sedemsto nacistov proti siedmim výsadkárom. Títo odvážni ľudia ukrývajúci sa v podzemnej krypte sa nechceli vzdať, ale spáchali samovraždu. Posledný náboj pre seba. Boli medzi nimi Jozef Gabčík, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Josef Bublík, Jaroslav Švarc, Josef Valčík, Jan Hrubý.  


Close online booking

Rezervácia

Termín pobytu:
-
Počet izieb:
plusminus
IzbaDospelýDieťa 12+ r.Dieťa 3-11,99 r.
1
plusminus
plusminus
plusminus