SPASpa & procedúryTermálne bazény

Termálne bazény

Pozývame Vás na návštevu Vodného sveta, v ktorom sa nachádzajú vnútorné a vonkajšie bazény. V bazénoch sa používa prírodná liečivá termálna voda obsahujúca ióny vápnika a horčíka s blahodárnymi účinkami na pohybový a nervový aparát, ako aj na celkovú relaxáciu organizmu. Príjemný dojem vytvára veľkolepá antická architektúra priestorov, v ktorých sa bazény nachádzajú.

Potrebujete viac informácii? Sme tu pre Vás každý deň v týždni od 8:00 do 20:00 hod na balneo@spa.sk a na tel. +421 41 549 48 32 alebo +421 905 669 294.


Vnútorné bazény

Minerálny termálny bazén

Minerálny termálny bazén

Celotelový kúpeľ v prírodnej liečivej vode, ktorý má priaznivý analgetický a relaxačný účinok na pohybový aparát. Teplota liečivej vody v bazéne má najvýraznejšie relaxačné účinky na kostrové svalstvo.

Rehabilitačný bazén

Rehabilitačný bazén

Celotelový kúpeľ v prírodnej liečivej vode s možnosťou využitia špeciálnych hydromasážnych a vzduchových trysiek prispôsobených na masáž chrbta, horných končatín a sedacej časti. Bazén rovnako slúži na hydrokinezioterapiu pod dohľadom fyzioterapeuta.Vonkajšie bazény

Kľudový bazén

Kľudový bazén

Sedací kruhový bazén s antickým altánkom, vybavený vodnými masážnymi tryskami a teplotou vody 37-37,5°C. Bazén je prepojený výplavom s vnútorným areálom.


Relaxačný plavecký bazén

Relaxačný plavecký bazén

25 m dlhý bazén s teplotou vody 24-26°C situovaný uprostred nádhernej antickej architektúry.


Turecký kúpeľ

Turecký kúpeľ

Celotelový striedavý kúpeľ v horúcej a studenej prírodnej termálnej vode na posilnenie srdcovocievneho aparátu a imunitného systému. Striedaním horúcich a studených podnetov dochádza k sťahovaniu a uvoľňovaniu krvných a lymfatických ciev, k uvoľneniu svalstva a celkovej imunologickej reakcii organizmu.


Rodinný bazén pod bralom

Rodinný bazén pod bralom

Bazén pod bralom z prírodného kameňa s padajúcim vodopádom a teplotou vody 30 - 34°C. Bazén je vhodný pre rodiny s deťmi, kde je povolené používať vodné pomôcky ako sú kolesá a rukávniky.

Jedlá a relax

Jedlá a relax

V priestoroch vodného sveta máte možnosť občerstviť sa pripravenými jedlami, posedieť v bufete alebo oddychovať na lehátkach, ktoré sú pripravené pre našich hostí.
Návštevný poriadok pre a Saunový svet KD Aphrodite
                 
Návštevný poriadok je zameraný na udržanie bezpečnosti, hygieny a čistoty v komplexe Termálnych bazénov,
Saunového sveta a Natural Spa. Návštevníci sú povinní dodržiavať tieto pokyny, aby bol zabezpečený komfort a
vysoký štandard nami poskytovaných služieb pre všetkých klientov a nebola narušovaná práca našich zamest-
nancov.
Prevádzkové pokyny
1. Návštevníci sú povinní pred vstupom do bazénov umyť sa mydlom v sprchách.
2. Vstup do priestorov Termálnych bazénov, Saunového sveta a Natural Spa pre deti do 15 rokov je povolený
výlučne v doprovode dospelej osoby.
3. Vstup do priestorov bazénov a sáun pre organizované skupiny detí do 15 rokov je možný v maximálnom
počte 10 členov v jednom časovom úseku a na túto skupinu je objednávateľ povinný zabezpečiť dozor
min. v počte 2 dospelé zodpovedné osoby.
4. Pobyt v liečebnom vnútornom, kľudovom vonkajšom, horúcom tureckom bazéne a Natural
horúcom bazéne sa neodporúča osobám so srdcovo-cievnym ochorením.
5. Pobyt v liečebnom vnútornom bazéne je povolený výlučne pre osoby staršie ako 12 rokov.
6. Deti do 3 rokov veku majú povolený vstup do bazénov výlučne v plaveckých plienkach.
7. Pri relaxácii na lôžku s matracom je potrebné používať plachtu, alebo osušku prestretú pod celým telom.
8. Pri prekročení zakúpeného času pobytu vo Vodnom alebo Saunovom svete, je návštevník povinný zaplatiť
doplatky podľa aktuálneho cenníka služieb.
9. Pri strate čipových hodiniek sa účtuje poplatok vo výške 70 €.
10. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou nedbanlivosťou alebo neopatrnosťou,
alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
11. Návštevníci sú povinní pri prechode medzi vonkajšími bazénmi používať vhodnú obuv
a pohybovať sa výlučne po vyhrievaných chodníkoch zo zámkovej dlažby.
12. Neobsadzujte zbytočne lehátka, pokiaľ na nich nebudete oddychovať. Kúpeľné prádlo si odkladajte na
miesta, ktoré sú na to určené a osobné veci si ukladajte do skrinky.
13. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratené a odcudzené veci, ktoré neboli uložené
v miestach na to určených - trezorová skrinka na vstupe do šatne.
14. Z priestoru areálu môže byť vylúčený návštevník, ktorý napriek napomenutiu poruší ustanovenia tohto
návštevného poriadku alebo opakovane neposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov areálu
a to bez nároku na vrátenie vstupného poplatku.
15. Používanie vodných pomôcok, ako sú kolesá a rukávniky je povolené vo vonkajšom Rodinnom bazéne
pod bralom. Používanie lôpt je absolútne zakázané vo všetkých bazénoch a priestoroch areálu.
16. Do Termálnych bazénov a Saunového sveta je zákaz vstupu osobám pod vplyvom alkoholu alebo drog,
ako aj osobám s infekčným ochorením.
17. Vstup do všetkých sáun v NATURAL SPA je výlučne bez plaviek, pričom v saune je potrebné prestrieť
osušku pod celé telo.
18. Osušku / plachtu je možné zapožičať za poplatok podľa aktuálneho cenníka.

V komplexe je zakázané
1. Fajčenie v celom objekte, okrem miesta na to vyhradenom.
2. Nosenie sklenených predmetov a fliaš v priestoroch komplexu.
3. Kričať, pískať, robiť zbytočný hluk.
4. Skákať do bazénov a behať v priestoroch komplexu.
5. Kúpanie detí do 12 rokov vo vnútornom liečebnom bazéne a vo vonkajšom Tureckom kúpeli.
6. Znečisťovať priestory areálu.
7. Kúpať sa v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného prádla.
8. Konzumovať jedlá a nápoje v priestoroch bazénov a sáun, okrem miest na to určených.
9. Svojvoľne premiestňovať lehátka, stoly, stoličky a zariadenia.
Schválené dňa: 1. 9. 2022 Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s
Close online booking

Rezervácia

Termín pobytu:
-
Počet izieb:
plusminus
IzbaDospelýDieťa 12+ r.Dieťa 3-11,99 r.
1
plusminus
plusminus
plusminus